สารบัญ ธุรกิจเครือข่าย

ธุรกิจเครือข่าย ธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทยนั้นได้เข้ามาเปิดตลาดในเมืองไทยเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว ซึ่งในขณะนั้นมีบริษัทธุรกิจเครือข่ายยังไม่มากนัก แล้วต่อมาไม่นานก็เริ่มมีบริษัทต่างๆ เข้ามาเปิดทำการในประเทศไทยทั้งของประต่างประเทศ และของไทยด้วยกันเอง จากเพียงแค่ไม่กี่บริษัทก็เพิ่มเป็นหลายสิบบริษัท มีทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค หลายประเภท หลากราคา

หลักการของธุรกิจเครือข่ายคือ การที่นักขายได้รับผลตอบแทนทั้งจากที่ตนเองขายปลีก และผลตอบแทนจากการขายซึ่งเกิดขึ้นเมื่อนักขายในกลุ่มของตนชวนมาร่วมกันขาย จนมียอดขายรวมเป็นก้อนใหญ่ จากปัจจัยดังกล่าวทำให้เกิดโอกาสในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องและไม่มีขีดจำกัด ซึ่งเกิดจากการสปอนเซอร์หรือชักชวนผู้อื่นมาเข้าร่วมธุรกิจอันทำให้ระบบการตลาดของธุรกิจเครือข่ายเป็นระบบที่มีศักยภาพสูงสุดในธุรกิจขายตรงปัจจุบัน เนื่องจากธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนและค่าธรรมเนียมในการเริ่มต้นธุรกิจต่ำ เพียงจ่ายเงินค่าสมัครเพื่อรับคู่มือความรู้ เอกสารฝึกอบรม และผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเท่านั้นก็สามารถเริ่มงานได้ทันที ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีผู้คนจำนวนมากมาทำธุรกิจเครือข่าย

จึงทำให้มีบริษัทธุรกิจเครือข่ายเปิดตัวขึ้นมารองผู้ที่ต้องการมีรายได้มากขึ้น แต่ละบริษัทก็มีจุดขายของตนเองแตกต่างกันไปในด้านต่างๆ เช่น สินค้า หรือแผนรายได้ นอกนั้นยังมีการโปรโมททีมหรือสายงานเพื่อต้องการให้ผู้คนสนใจมาเข้าทีมอีกด้วย

ธุรกิจเครือข่ายกับอินเตอร์เน็ต

ธุรกิจเครือข่าย อินเตอร์เน็ต ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้นจึงเริ่มมีนักธุรกิจเครือข่ายหันมาให้ความสนใจในการทำการตลาดบนอินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วยผ่อนแรงในการหาผู้ที่สนใจมาเข้าทีม หรือแม้กระทั่งการขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ต ต่างจากเมื่อยุคเริ่มแรกที่นักธุรกิจเครือข่ายจะต้องเดินทางด้วยรถยนต์ไปนำเสนอธุรกิจ หรือนำสินค้าไปขายถึงที่บ้านของผู้คาดหวัง

ด้วยเหตุนี้ทางทีมงานจึงได้ทำการสืบค้นรวบรวมเว็บไซต์ธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทยแล้วนำมาจัดทำสารบัญรวมเว็บไซต์ธุรกิจเครือข่ายหลายร้อยเว็บไซต์ เพื่อที่จะได้เป็นศูนย์กลางในการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มีความสนใจในธุรกิจเครือข่ายมาหาข้อมูลก่อนตัดสินใจทำธุรกิจเครือข่ายนั้นๆ ทางทีมงานคาดหวังว่าสารบัญเว็บไซต์ธุรกิจเครือข่ายแห่งนี้จะสามารถทำประโยชน์ให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อย